Perma ráj

O permakultuře

Permakultura je především založená na etických principech, ty popisuje její zakladatel Bill Mollison ve své knize Úvod do permakultury. Jsou jimi: Péče o Zemi, ze kterého dále vyplývá další princip péče o lidi, to vše je potřeba podpořit troškou našeho volného času, peněz a práce. Spolupracujeme s přírodou tak, aby to bylo ku prospěchu jí i nám.

Když se člověk vzdá nároků pána přírody, dostává jakoby výměnou své místo v ní

Erazim Kohák

Tento vztah mezi přírodou a člověkem nádherně popisuje Erazim Kohák ve své knize Oheň a hvězdy: „Když se člověk vzdá nároků pána přírody, dostává jakoby výměnou, své místo v ní“. V permakultuře přírodu neřídíte, ale spolupracujete s ní. Erazim Kohák se k tomuto směru nehlásil, tedy alespoň nám to není známo. Ale jeho postoje k přírodě jsou podobné, také se odvolává na etické principy: „ … potřebujeme se přihlásit k lidství, jako výrazně morálnímu. Naším úkolem je pak kultivovat zemi jako dobří hospodáři. Právě kultura v nejzákladnějším smyslu kultivace, péče a úcty, může být způsobem, jak se znovu přihlásit ke svému místu v přírodě.“

Jen v přírodě tkví úplný návod permakultury, nikdo jiný ho nemá!

Do návodu se permakultura zredukovat nedá. Je to o neustálém objevování, zkoušení, empatii a pokoře. Do určité míry rozhodujete o tom, co si na zahradě vysadíte, ale také věnujete velkou pozornost a prostor rostlinám a živočichům, kteří už na místě jsou a kterým se zde daří. Společně s nimi zahradu utváříte. Největší mistr v zahradničení je příroda sama a vy máte možnost využíváte její sílu.

Buďte tvořiví a ulehčete si práci!

V permakultuře neustále hledáte cesty, jak zahradničit s lehkostí a jak vám v tom může příroda pomoci. Objevujete jedlé plevele, takže už nemáte tolik práce s tím je hubit a místo toho si na nich pochutnáváte v salátu. Využíváte různé energie (vítr, slunce, voda apod.) Vymýšlíte, jak a kudy svádět dešťovou vodu, aby to bylo k co největšímu prospěchu rostlinám a vám. Pozorujte, objevujte a nabytých znalostí využijte!

Správný design je základ dobře fungující zahrady

Design zahrady je základ, pomůže vám vytvořit zahradu, kde jsou jednotlivé prvky propojeny v harmonický celek a zahrada může fungovat i bez Vás! To je ideál, ve skutečnosti budete pořád potřeba, ale část práce příroda může vykonávat za Vás. Ulehčete si tedy práci a učte se s námi permakulturu!

Přírodě je potřeba naslouchat

"Klíčem k úspěchu v biozahradničení jsou dobré pozorovací schopnosti a porozumnění přírodním procesům."

(2017, Holzer, Holzer, Kalkhof)

O vztahu permakultury a ekonomiky

"Princip péče o lidi odráží to, že lidé nás zajímají stejně silně jako zachování bohatství a diverzity naší planety, a také fakt, že pečovat o Zemi prostě není možné bez sociální spravedlnosti."

(2016, Hauserová)

Permakultura přináší naději

"U člověka zaplaveného informacemi o tom, jak špatné je to se životním prostředím, škodlivinami v potravinách či stavem světa celkově, lze pozorovat tři základní reakce: Ignoruje skutečnost a doufá, že se to týká někoho jiného. Nebo si problém uvědomí, ale propadne z něj depresi. A nebo si problém uvědomí, pojme ho jako výzvu a začne něco dělat. Právě pro ty, kdo chtějí něco dělat, se hodí permakultura."

(2019, Svoboda)

Chcete o permakultuře vědět více?

náš blog odkazy
myšlenková mapa permakultury myšlenková mapa permakultury myšlenková mapa permakultury