Perma ráj

Debata o domškoláctví

Já, které překrývá vše ostatní a já, které získalo místo mezi dalšími bytostmi
Zpět na blog