Perma ráj

Patří příroda do zahrady

17. září 2019

Na tuto otázku odpoví každý, že samozřejmě, jak jinak. Ale podle toho, jak současné zahrady vypadají, tak moc místa přírodě nenabízí.

beruška v trávě

Většina zahrad má několik stejných prvků, nakrátko střižený trávník, který se pravidelně seká, zarovnané vypleté záhony, vše geometricky srovnané a sestřihané, staré větve a další bio „odpad“ odstraněn, chemický bazén a toto všechno je často skryto za hradbou tújí.

Každý máme jiný vkus, ale zkusme se zamyslet nad tím, kam se nám vytratila příroda. Tedy zda naše zahrada nabízí útočiště různým druhů živočichů. Celkově na světě, ale i v naší republice ubývá mnoha druhů ptáků, hmyzu atd. Ptáky má rád snad každý, hmyz už třeba jen zapřísáhlí ochránci/ochránkyně přírody, ale ptáci potřebují hmyz k přežití. Mnoho druhů hmyzu jsou důležití opylovači, bez kterých by se naše zahrádky jen těžko obešly. To je jen pár příkladů důležitosti různých živočichů pro nás samotné. (Pro případ, že by o tom někdo pochyboval.)

A to nás tedy tedy znovu přivádí k otázce, zda máme pro různé živočichy prostor na naší zahradě. Najdou zde úkryty, či mohou si je u nás vybudovat? Bude zde pro ně potrava? Abychom se nad tímto mohli zamyslet, potřebujeme nejprve vědět, co všichni různí živočichové potřebují. O tomto tématu mluví mnoho permakultruních knih. Pokud však chcete takové informace hned, doporučím Vám stránky zivazahrada.cz. Já zde udělám jen takový letmý úvod.

Motýli, včely a další užitečný hmyz velmi trpí v době neustálého sekání. Na posekaných zahradách nic nekvete nebo jen velmi málo. Často jsou období během roku, kdy nekvete vůbec nic, neboť se o vše tak pečlivě staráme a uklízíme si zahradu, že už se nám tam hmyz nevejde. Přitom stačí málo. Můžete nechat alespoň na malém kousku zahrady tzv. luční louku, kterou budete sekat, nebo ještě lépe kosit jednou za rok a to ve dvou krocích, nejprve jen půlku a za nějaký čas druhou půlku. Takto po kouskách zajistíte to, že hmyzáci budou mít stále nějaké vhodné prostředí. A taková krásná kvetoucí louka je slast pro oči a pro duši. Ubude Vám tím práce a uděláte i dobrý skutek.

Co do zahrady neodmyslitelně patří je voda. Přiláká mnoho druhů živočichů. My jsme na naší zahradě stihli zakopat zatím jednu smaltovanou vanu, ze které jsme jezírko vytvořili. Během parných letních měsíců bylo krásné sledovat, jak do něj vosy chodí pít. Jsou schopné stát na vodě. Takovýchto jezírek plánujeme víc. Pokud je na zahradu umisťujete, nezapomeňte dát dovnitř nějakou větev, aby tam různá zvířátka neuvízla.

V záložce O nás tohoto webu zmiňuju doupné stromy. Doporučuji se podívat na reportáž, kterou tam uvádím. Nebudu se zde tedy o nich příliš rozepisovat a rovnou přikročím k hmyzím domečkům či hotelům, které mohou nepřítomnost takových to stromů na zahradě nahradit, tedy alespoň pro hmyz. Poté je potřeba myslet ještě na ptáky, které duté stromy potřebují. Hmyzí domečky jsou celkem jednoduché na výrobu. Internet je plný návodů.

Letošní podzim, až Kamil bude kopat další díry pro sázení stromů, plánuju začít budovat více takovýchto příbytků. Vodítkem mi budou již nashromážděné publikace k permakultuře, ale také výše zmíněný odkaz. V zahradě toho plánujeme hodně, jednak už zmíněný domeček pro hmyz, domeček pro škvory, pro včely samotářky, hadník pro ještěrky a užovky, domeček pro ježky, příbytek pro netopýry. Rádi bychom měli na zahradě také žáby a už zmíněné ještěrky a třeba užovky. K tomu je potřeba více vody a ne mini jezírka z van. Plánujeme tedy přírodní jezírko. Jelikož jsme na svahu a vody je nízko pod úrovní našeho pozemku, vypadá to, že se bohužel neobejdeme bez fólie, která bude zadržovat vodu. (v důsledku „moderního“ zemědělství odtéká voda z krajiny a je i méně dešťů, tak tzv. nebeská jezera už nejsou možná) Každopádně věříme, že to povede k pozitivnímu výsledku a vytvoříme zde domov mnoha tvorům. A jak nám to jde, se budete moci dočíst zde.

Zpět na blog